ΠΟΛΩΝΙΑ – TO ΝΕΟ SUCCESS STORY

Η Πολωνία είναι αναμφίβολα μια χώρα με ταχεία αναπτυσσόμενη οικονομία και σταθερή ετήσια ανάπτυξη  στο 4% από το 2004 όταν και εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων θυμίζει το Γερμανικό μοντέλο αφού πολλές Γερμανικές εταιρείες έχουν μεταφέρει εκεί τις παραγωγικές τους μονάδες λόγω των οικονομικών μεταρρυθμίσεων της δεκαετίας του…